การบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

  

การบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์คือการสรรหาและกักขังหน่วงเหนี่ยวบุคคลด้วยการหลอกลวงข่มขู่หรือบีบบังคับเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือการแสวงประโยชน์จากแรงงานหรือรูปแบบอื่น ๆ เราคือผู้ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยไม่เลือกว่าจะเป็นสัญชาติใด ๆ – ทั้งชาวเยอรมัน, พลเมืองของสหภาพยุโรป, บุคคลในประเทศที่สามรวมทั้งผู้หญิงในกระบวนการขอลี้ภัย

เราเสนอ:

การให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทางจิตสังคม และให้การคุ้มกันทางที่อยู่อาศัยในกรณีจำเป็น ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการแจ้งความและการดำเนินการทางศาล ทั้งให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้และยืนยันซึ่งสิทธิของเหยื่อ ตลอดถึงเป็นผู้ช่วยเหลือดูแลทางสังคมจิตใจ สนับสนุนการพัฒนาโอกาสในการดำเนินชีวิตใหม่ๆ และให้ความช่วยเหลือในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ในกรณีที่ต้องการ

สำหรับผู้หญิงในที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอลี้ภัย เราให้คำแนะนำและช่วยเหลือในขั้นตอนการขอลี้ภัยและเขียนคำแถลงสำหรับ BAMF หรือศาลปกครอง

ติดต่อ:

0711 23941-24

ทีมงานให้คำปรึกษาของเราสามารถให้คำปรึกษา แนะนำเป็นภาษาอังกฤษ สเปน ไทยและโรมาเนีย สำหรับภาษาอื่นๆ เราให้คำปรึกษาโดยการใช้ล่าม

การให้ความช่วยเหลืออื่นๆและข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลเหล่านี้ควรเข้าถึงได้ด้วยรหัส QR!

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์และสำหรับผู้หญิงที่ค้าประเวณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของความรุนแรงหรือการเอารัดเอาเปรียบ:

ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์ใน Baden-Württemberg:

หน่วยงานให้คำปรึกษาอื่นๆสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์ในเยอรมนี:

https://www.kok-gegen-menschenhandel.de/fachberatungsstellensuche/ 

archive Downloads

Interview im KiP-Radio mit einer FiZ-Aktivistin

archive Downloads
archive Downloads