Hilfe Banner

Помощ!

Подкрепяме Ви, когато…

  • … имате нужда от защита и помощ.
  • … Ви наблюдават, застрашават или заплашват, трябва да давате много от заплатата си.
  • … трябва да изплащате дългове.
  • … са взели личните Ви документи.
  • … сте преживели насилие.
  • … Ви принуждават да проституирате или да извършвате други дейности

 

Нашите консултации са анонимни и безплатни.
Не предприемаме нищо без Вашето съгласие.
Консултираме или на Вашия език или с помощта на преводачки.
Информираме Ви за правата Ви.
Обмисляме заедно с Вас какъв може да е по-нататъшният Ви път.
Помагаме Ви, дори ако нямате лична карта.
В случай на принудителна проституция, ще Ви подслоним на сигурно място.

FIZ Информационен център за жени
0711-23941-24 und mobil 0157-76454802