Hilfe Banner

GIÚP TÔI

Chúng tôi hỗ trợ bạn nếu

  • … bạn đang bị kiểm soát, bị đe doạ hay bị bắt nạt, hoặc bạn phải đưa một phần lớn tiền lương của mình cho người khác.

  • … bạn cần phải trả nợ.

  • … bạn bị lấy mất giấy tờ tuỳ thân.

  • … bạn là nạn nhân của bạo lực.

  • … bạn bị ép buộc mại dâm hoặc bất kỳ hình thức nào khác có liên quan.

 

Dịch vụ tham vấn của chúng tôi hoàn toàn miễn phí và bí mật.
Chúng tôi chỉ làm những gì có sự đồng ý của bạn.
Chúng ta trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ của bạn hoặc thông qua nữ phiên dịch viên.
Chúng tôi thông tin cho bạn về quyền lợi của bạn.
Chúng tôi giúp bạn tìm kiếm những góc nhìn mới.
Chúng tôi vẫn hỗ trợ bạn cho dù bạn có giấy tờ tuỳ thân hay không.
Nếu bạn bị ép buộc mại dâm, chúng tôi hỗ trợ chỗ ở cho bạn.

Dịch vụ tham vấn dành cho phụ nữ của FIZ
Điện thoại: 0711-23941 / Điện thoại di động: 0157-76454802